0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

İcra Hukuku

İcra Hukuku borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. İcra Hukuku borçlunun borcunu zamanında yahut hiç ödememesi durumunda ne gibi yaptırımlara maruz kalacağının yanı sıra alacaklının haklarını da kapsamaktadır.

İcra, borç ilişkisi doğuran alacakların kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. İcra Hukuku mevzuat ışığında herhangi bir borcun ödememesi halinde icra dairesi aracılığı ile tahsilini sağlar. Burada tahsil kabiliyetini arttıran husus haciz baskısıdır.

Alacak borç ilişkisi birçok sebepten kaynaklanabilir. İcra hukukuna konu alacaklara çek, senet, poliçe, fatura, kredi, ipotek, nafaka alacakları örnek olarak gösterilebilir. Somut olaya göre ilamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine özgü haciz, rehnin paraya çevrilmesi ve ihtiyati haciz gibi yollara başvurulabilir.

İcra hukuku dendiğinde her ne kadar akla ilk olarak para tahsili gelse de; taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkinin kurulması gibi konuları da kapsamaktadır.

İcra İflas Hukuku kapsamında borç ve alacakların tahsili için icra ve iflas takipleri yapılması, takiplere ilişkin tahsilatların yapılması,  müvekkiller aleyhine başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz, şikayet ve sair işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi hususlarda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekteyiz.

Alsa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak İcra Hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takibi işlerinizi yürütmekteyiz. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki avukatlık ofisimize gelerek veya telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.


ALSA Hukuk ve Danışmanlık | 0 312 268 34 34

0 312 268 34 34