0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Tahliye Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Tahliye davası nasıl açılır? Tahliye davası nedir? Kiracının tahliyesi için ne yapılabilir? gibi sorular kiralayan tarafından merak konusudur.

Tahliye Davası

Tahliye davaları, kiralayan veya yeni malik tarafından açılan ve halk arasında boşaltma davası olarak bilinen davalardır. Bu davalar, kiracıyı ev veya iş yeri gibi kiralanandan çıkarmak için kanunda belirtilen belirli nedenlere dayanır. Türk Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Konut ve çatılı iş yeri kiralarıyla ilgili düzenlemeler ise ayrı bir şekilde ele alınmıştır.

Kiracı ve kiralayan arasında kira sözleşmesi yapılır ve bu sözleşme ile bir kira ilişkisi kurulur. Genellikle kira sözleşmeleri bir yıl süreyle yapılır ve herhangi bir fesih olmadığı takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzatılır. Ancak bazı durumlarda kiralanmış yerin tahliye edilmesi gerekebilir. Kiracı, rızaen tahliye etmeyi kabul etmezse kiralayan, aleyhine tahliye davası açarak kiralanmış yerin tahliyesini sağlar.

Kanun, kira sözleşmesinin keyfi nedenlerle sona erdirilmemesi ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla tahliye davası açılabilecek nedenleri belirtmiştir. Dolayısıyla kiralayan, tahliye davası açmak istediğinde davasını kanunda belirtilen bu nedenlere dayandırmalıdır.

Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Tahliye davalarında görev ve yetki konusu da önemlidir. İlamsız icra yoluyla açılacak tahliye davalarında görevli mahkeme icra mahkemeleridir. Diğer tahliye davalarında ise görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Genel olarak taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesi yetkilidir. Ancak tahliye davası taşınmazın aynına ilişkin olmadığından, bu yetki kesin değildir. Tahliye davası, davalının yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa edileceği yerde de açılabilir.

Hangi Nedenlerle Tahliye İstenebilir?

Türk Borçlar Kanunu’nda tahliye nedenleri sayılmıştır. Tahliye davaları; yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle, bildirim yoluyla kira sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle, kiraya verenin konut veya iş yeri ihtiyacı nedeniyle, yeni malikin konut veya iş yeri ihtiyacı nedeniyle, kiralanan yerin yeniden inşası veya imarı nedeniyle, kira bedelini ödemeyen kiracının iki haklı ihtarı nedeniyle, kiracının temerrüde düşmesi nedeniyle tahliye davası açılabilir. Kiracı, kira bedelini ödememek veya kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemek gibi nedenlerle temerrüde düşebilir. Kiralayan, kiracının bu şekilde temerrüde düştüğünü kanıtlayarak tahliye davası açabilir.

Tahliye davası, kiracının kiralanan yerde oturmaya veya iş yapmaya devam etmesine engel olmak amacıyla açılır. Kiracının tahliye edilmesi istendiğinde, kiralayan tarafından yazılı bir ihtar gönderilir. İhtarın içeriği, tahliye talebini ve kiracının temerrüde düştüğünü açıkça belirtmelidir. Kiracı, ihtar süresi içinde kira borcunu ödeme veya diğer yükümlülüklerini yerine getirme şansına sahiptir. Ancak bu süre içinde kiracı, ihtarı dikkate almaz veya kira borcunu ödemezse, kiralayan tahliye davası açabilir.

Tahliye davasının sonucunda, mahkeme kiracının tahliyesine karar verebilir ve gerekli emri çıkarabilir. Tahliye kararının uygulanması için icra işlemleri başlatılabilir ve kiracı, zorla tahliye edilebilir. Bu süreçte, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin kanunlar ve kira sözleşmesinde yer alan hükümler dikkate alınır.

Ancak tahliye davaları her zaman aynı süreçte sonuçlanmaz. Mahkemeler, davanın türüne, delillerin sunulmasına, tarafların savunmalarına ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı kararlar verebilir. Her durumda, tahliye davası sürecinde tarafların yasal temsilcileri veya avukatlarıyla iletişim kurmaları ve gerekli yasal adımları takip etmeleri önemlidir.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Davalarınızda uzman tahliye avukatından yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan Kira Avukatı | Ankara Tahliye Davaları


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?
Tahliye Davası Nasıl Açılır?

0 312 268 34 34