0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Müştekinin İtiraz Dilekçesi

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi / Müşteki İtirazı

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi / Müşteki İtirazı / Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Müştekinin İtiraz Dilekçesi


…. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek Üzere
….AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO : … E.

İTİRAZ EDEN
MÜŞTEKİ : ….

VEKİLİ: Av. Alihan ÇAYIRPINAR & Av. Savaş ŞAHİN

KONU : Sanık hakkında verilen ceza ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın mahkemenin … tarihinde sanık hakkında vermiş olduğu karar ve sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırıdır. Suçun nitelendirilmesine hata yapıldığı gibi ayrıca ilgili ceza alt sınırdan verilerek usul ve esasa aykırı davranılmıştır. Bu nedenle bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvuruyoruz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki sanık müvekkile karşı yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlemiş bulunmaktadır. Sayın mahkemece yaralama suçundan kurulan hüküm açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Kabul anlamına gelmemek kaydıyla sayın mahkeme aksi kanaatteyse verilen ceza da üst sınırdan olması gerekirken, alt sınırdan ceza verilmiş olması sebebiyle ilgili ceza miktar olarak da hukuka aykırıdır.

Ceza müvekkilin uğradığı zararın çok altında kalmıştır. Suç ve cezada ölçülülük ilkesi müvekkil aleyhine ihlal edilmiştir.

Ayrıca HAGB yönünden; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi hükmüne göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için dört koşulun bir arada bulunması ve mahkemece bu dört koşul açısından da değerlendirme yapılarak kanaat oluşturulması zorunluluğu vardır.

Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmede suç işlememe konusunda kanaat uyandırması ve mağdurun veya kamunun zararının giderilmesini göz önünde bulundurmamıştır. Bu yüzden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı açıkça hukuka aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 231, 232 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına ve sanığın eylemine uyan TCK madde 81 uyarınca üst sınırdan cezalandırılarak hakkında verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına itirazen talep ederiz.

MÜŞTEKİ VEKİLİ
….

Davalarınızda uzman bir avukattan yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir, aşağıdaki formdan mesajınızı iletebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan Ceza Avukatı


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

iş kazası

 

0 312 268 34 34