0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İş hukuku kapsamında, işverenler tarafından geçerli olmayan ve keyfi olarak yapılan fesih işlemlerine karşı işçiler sıkça işe iade davası veya işe geri dönüş davası olarak da bilinen dava yoluna başvurmaktadır. | İşe İade Davası

İş Kanunu, belirli şartlar dahilinde iş sözleşmesi haksız olarak feshedilen işçilere işe iade davası açma hakkı tanımaktadır. İş Kanunu’nun 18/1. maddesi şu şekildedir:

‘’Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. (Ek cümle: 6552 – 10.9.2014 / m.2) “Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”

İşe İade Davasının Şartları Nelerdir?

İşe iade davasını açabilmek için aşağıdaki şartlar bulunmalıdır:

  1. İş Kanunu veya Basın İş Kanunu’na tabi olmak: İş Kanunu veya Basın İş Kanunu’na tabi olmayan işçiler işe iade şartlarından yararlanamazlar.
  2. İşyerinde 30 veya daha fazla işçi çalıştırılması: İşe iade davası açabilmek için fesih tarihinde işverene ait işyerinde 30 veya daha fazla işçi çalıştırılmalıdır. Birden fazla işyeri olan işverenlerde, toplam işçi sayısı dikkate alınır.
  3. İşçinin en az altı aylık kıdeminin bulunması: İşe iade davası açmak için işçinin işyerinde en az 6 ay kıdem sahibi olması gerekmektedir.
  4. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması: İşe iade davası açabilmek için iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir.
  5. İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi: İşçinin işe iade davası açabilmesi için iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan işveren tarafından feshedilmiş olması gerekmektedir.
  6. İşveren vekili ve yardımcısı olmamak: İşveren vekili veya yardımcısı olan kişiler işe iade davası açma hakkından yararlanamazlar.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe iade davası fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde açılmalıdır. Fesih bildirimi yazılı olarak yapılmalı ve fesih nedenleri açık bir şekilde belirtilmelidir. İşçinin savunmasının alınması ve fesih nedeninin somut olarak ispatlanması gerekmektedir.

İşe İade Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İşe iade davalarında görevli mahkeme İş Mahkemesidir. Dolayısıyla davanın iş mahkemesinde açılması gerekmektedir. Eğer ki davanız görevli mahkemede açılmazsa davanız reddedilecektir.

İşe İade Davasından Önce Arabuluculuk Şart Mıdır?

7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu (İşMK) ile Türk Hukuku’nda iş davaları bakımından zorunlu arabuluculuk kabul edilmiş, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile bu konuda oldukça ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. İş uyuşmazlıklarının tümü için değil, belirli iş uyuşmazlıkları için zorunlu arabuluculuk söz konusudur. Bunların içinde işe iade talepleri de yer almaktadır. Yeni İş Mahkemeleri Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu’nda da (İşK) değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler kapsamında işe iade talepleri ve davaları da yer almaktadır.

İşveren İşe Başlatmazsa Ne Olur?

İşe iade davasının sonucunda, fesih geçersiz kabul edilirse işçinin işe iadesine ve işçiye tazminat ödenmesine karar verilir. İşveren, işçiyi işe başlatmak zorunda olup başlatmaması durumunda işçiye tazminat ve iş güvencesi tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İşe İade Sonucu Ne Kadar Tazminat Ödenir?

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Davalarınızda uzman iş avukatından yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan İş Avukatı | Ankara İşçi Davaları


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

İşe İade Davası
İşe İade Davası

İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir?

Bu yazıda İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir? sorusuna cevap vereceğiz. İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçilere haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımaktadır. Bu maddeye göre, işçiler belirtilen nedenler doğrultusunda iş sözleşmesini derhal feshettiklerinde, kıdem tazminatı ve diğer ücret hakları (fazla mesai, ücret alacakları, yıllık izin ücreti vb.) talep edebilirler. Ancak derhal fesih hakkını kullanan işçiler, ihbar tazminatı talep edemezler. İhbar tazminatı alabilmek için iş sözleşmesinin, İş Kanunu 17. maddeye göre karşı tarafça feshedilmesi ve ihbar sürelerinin kullanılmamış olması gerekmektedir.

İşçi Sözleşmesini Feshederse İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

Bununla birlikte, işçi haklı nedenle işten ayrılsa bile, iş sözleşmesinin kendisi tarafından feshedilmesi nedeniyle ihbar tazminatı talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

Kaç Gün İçinde, İşçi Fesih Hakkını Kullanmalıdır?

İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için, fesih sebebini öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde iş sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. İşçinin bu süre içinde iş sözleşmesini feshetmemesi halinde, haklı nedenle fesih etme hakkı düşmektedir.

İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir?

Haklı nedenle derhal fesih hakkı aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 1. İş akdinin konusu işin, işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle işçinin sağlığı ya da hayatı için tehlikeli olması.
 2. İşçinin sürekli olarak yakın temas halinde olduğu işveren veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması.
 3. İşverenin iş sözleşmesi yapıldığında, sözleşmenin temel noktalarından en az birini yanlış veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek, işçiyi yanıltması.
 4. İşverenin işçinin veya ailesinden birinin şerefine ve namusuna zarar verici sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması.
 5. İşverenin işçiye veya ailesinden birine saldırıda bulunması veya tehdit etmesi, işçiyi veya ailesinden birini suç işlemeye teşvik etmesi, kışkırtması, sürüklemesi
 6. İşçinin haysiyetini ve şerefini zedeleyici asılsız ağır suçlamalarda bulunması veya ithamlarda bulunması.
 7. İşçinin işyerinde cinsel tacize maruz kalması ve bunu bildirmesine rağmen işverenin gerekli önlemleri almaması.
 8. İşçinin ücretinin kanun ve sözleşme şartlarına uygun hesaplanmaması veya ödenmemesi.
 9. Ücretin parça başına veya iş tutarına göre belirlenmesine rağmen işveren tarafından işçiye, işçinin yapabileceği sayıdan ve tutardan daha az iş verilmesi ve aradaki ücret farkının zamanında ödenmemesi.
 10. İşçinin çalışma koşullarının kanunlara uygun şekilde uygulanmaması.

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde işçinin derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Bu hükümler, işçilerin haklarını koruma amacıyla düzenlenmiştir ve işverenlerin çalışma ortamında adil ve güvenli bir atmosfer sağlamalarını amaçlamaktadır.

Sonuç:

İş Kanunu, işçilere haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımaktadır. İşçiler, belirtilen koşullar altında işverenden kıdem tazminatı ve diğer ücret haklarını talep edebilirler. Ancak, derhal fesih hakkını kullanan işçiler, ihbar tazminatı talep edemezler. İşçilerin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmeleri için belirli süreler ve koşullar bulunmaktadır. İşverenler, bu hükümlere uymak ve işçilerin haklarını korumakla yükümlüdürler. İşçilerin iş yerinde adil ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, çalışma ilişkilerinde dengeyi korumak önemlidir.

Davalarınızda uzman iş avukatından yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan İş Avukatı | Ankara İşçi Davaları


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir

0 312 268 34 34