0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

İş Kazaları ve İşçi Sağlığı Güvenliği: 5510 Sayılı İş Kanunu’na Göre

5510 Sayılı İş Kanunu’na Göre – İş Kazaları ve Güvenliği

İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkar. Türkiye’de iş kazalarıyla ilgili düzenlemeler İş Kanunu’nda yer almaktadır. 5510 sayılı İş Kanunu, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülüklerini belirlemekte ve iş kazalarının önlenmesi için çeşitli hükümler içermektedir. İş Kazaları ve İşçi Sağlığı Güvenliği: 5510 Sayılı İş Kanunu’na Göre – İş Kazaları ve Güvenliği

İş Kazası Kavramı ve Bildirim Yükümlülüğü

İş Kazaları, çalışanların işleriyle ilgili olarak meydana gelen ve ölüm, yaralanma veya hastalık sonucunu doğuran olayları ifade eder. İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını en kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veya ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yükümlülüğü, işverenin iş kazalarını yetkili makamlara zamanında ileterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamayı amaçlar.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir dizi yükümlülüğe sahiptir. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak işverenin sorumluluğundadır. İşverenler, işyerindeki tehlikeleri belirlemeli, risk değerlendirmesi yapmalı ve alınması gereken önlemleri belirlemelidir. İşveren, çalışanların eğitimini sağlamalı, gerekli koruyucu ekipmanları temin etmeli ve çalışma koşullarını düzenlemelidir.

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların katılımını sağlamak ve işyerindeki sorunları ele almak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu oluşturmalıdır. Kurul, işveren temsilcileri ve işçi temsilcilerinden oluşur. İşçi temsilcileri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konularda görüşlerini dile getirir ve çözüm önerileri sunar.

İş Kazalarının Raporlanması ve Araştırılması

İşyerinde meydana gelen iş kazaları derhal işverene veya yetkilendirilmiş bir personele bildirilmelidir. İşveren, iş kazalarını detaylı bir şekilde incelemeli ve kazanın nedenlerini araştırmalıdır. Kazaların nedenleri belirlenmeli ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için önlemler alınmalıdır. İş kazalarıyla ilgili raporlar tutulmalı ve gerekli durumlarda yetkili kurumlarla paylaşılmalıdır.

Cezai ve Hukuki Yaptırımlar

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini ihlal ettiklerinde cezai ve hukuki yaptırımlara tabi tutulabilirler. Kanuna göre, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uymaması durumunda para cezaları uygulanabilir. Ayrıca, iş kazalarının meydana gelmesinde ihmal veya kusurun olduğu tespit edilirse, işveren hukuki sorumluluk altına girebilir ve mağdurlar tazminat talep edebilir.

Sonuç

5510 sayılı İş Kanunu, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla önemli hükümler içermektedir. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlulukları vardır ve bu sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İş kazalarının önlenmesi, çalışanların sağlığının korunması ve işyerlerinde güvenli bir ortamın sağlanması, işverenlerin ve çalışanların ortak sorumluluğudur.

Davalarınızda uzman iş avukatından yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan İş Avukatı | Ankara İşçi Davaları


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir?

Bu yazıda İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir? sorusuna cevap vereceğiz. İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçilere haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımaktadır. Bu maddeye göre, işçiler belirtilen nedenler doğrultusunda iş sözleşmesini derhal feshettiklerinde, kıdem tazminatı ve diğer ücret hakları (fazla mesai, ücret alacakları, yıllık izin ücreti vb.) talep edebilirler. Ancak derhal fesih hakkını kullanan işçiler, ihbar tazminatı talep edemezler. İhbar tazminatı alabilmek için iş sözleşmesinin, İş Kanunu 17. maddeye göre karşı tarafça feshedilmesi ve ihbar sürelerinin kullanılmamış olması gerekmektedir.

İşçi Sözleşmesini Feshederse İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

Bununla birlikte, işçi haklı nedenle işten ayrılsa bile, iş sözleşmesinin kendisi tarafından feshedilmesi nedeniyle ihbar tazminatı talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

Kaç Gün İçinde, İşçi Fesih Hakkını Kullanmalıdır?

İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için, fesih sebebini öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde iş sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. İşçinin bu süre içinde iş sözleşmesini feshetmemesi halinde, haklı nedenle fesih etme hakkı düşmektedir.

İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir?

Haklı nedenle derhal fesih hakkı aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

  1. İş akdinin konusu işin, işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle işçinin sağlığı ya da hayatı için tehlikeli olması.
  2. İşçinin sürekli olarak yakın temas halinde olduğu işveren veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması.
  3. İşverenin iş sözleşmesi yapıldığında, sözleşmenin temel noktalarından en az birini yanlış veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek, işçiyi yanıltması.
  4. İşverenin işçinin veya ailesinden birinin şerefine ve namusuna zarar verici sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması.
  5. İşverenin işçiye veya ailesinden birine saldırıda bulunması veya tehdit etmesi, işçiyi veya ailesinden birini suç işlemeye teşvik etmesi, kışkırtması, sürüklemesi
  6. İşçinin haysiyetini ve şerefini zedeleyici asılsız ağır suçlamalarda bulunması veya ithamlarda bulunması.
  7. İşçinin işyerinde cinsel tacize maruz kalması ve bunu bildirmesine rağmen işverenin gerekli önlemleri almaması.
  8. İşçinin ücretinin kanun ve sözleşme şartlarına uygun hesaplanmaması veya ödenmemesi.
  9. Ücretin parça başına veya iş tutarına göre belirlenmesine rağmen işveren tarafından işçiye, işçinin yapabileceği sayıdan ve tutardan daha az iş verilmesi ve aradaki ücret farkının zamanında ödenmemesi.
  10. İşçinin çalışma koşullarının kanunlara uygun şekilde uygulanmaması.

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde işçinin derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Bu hükümler, işçilerin haklarını koruma amacıyla düzenlenmiştir ve işverenlerin çalışma ortamında adil ve güvenli bir atmosfer sağlamalarını amaçlamaktadır.

Sonuç:

İş Kanunu, işçilere haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımaktadır. İşçiler, belirtilen koşullar altında işverenden kıdem tazminatı ve diğer ücret haklarını talep edebilirler. Ancak, derhal fesih hakkını kullanan işçiler, ihbar tazminatı talep edemezler. İşçilerin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmeleri için belirli süreler ve koşullar bulunmaktadır. İşverenler, bu hükümlere uymak ve işçilerin haklarını korumakla yükümlüdürler. İşçilerin iş yerinde adil ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, çalışma ilişkilerinde dengeyi korumak önemlidir.

Davalarınızda uzman iş avukatından yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan İş Avukatı | Ankara İşçi Davaları


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

İşçi Sözleşmesini Hangi Nedenle Feshedebilir

0 312 268 34 34