0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Öldürme suçu, bir kişinin bir başkasının hayatına kasten son vermesiyle işlenen ciddi bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde temel şekli düzenlenen öldürme suçu, toplumun en değerli hukuki varlığı olan yaşam hakkını korur. Öldürme Suçu ve Cezası…

Öldürme suçu, kazalar, tıbbi hatalar veya benzeri nedenlerle insan hayatının taksirle sona erdirilmesi durumunda taksirle öldürme suçu olarak kabul edilir. Ancak kasten öldürme suçu işlemek için failin bilerek ve isteyerek bir insanın hayatına son vermesi gerekmektedir.

Öldürme suçunun basit şekli, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesine göre müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ciddi ceza, suçun ağırlığına ve toplumun yaşam hakkına verilen öneme dayanır.

Öldürme Suçunda Korunan Hukuki Değer: Yaşam Hakkı

Öldürme suçu herhangi bir insana karşı işlenebilir. İnsan hayatına kasten son vermek, suçun işlendiği anda yaşayan herhangi bir insanın haklarını ihlal eder. Bu nedenle, suçun işlenmesiyle korunan hukuki değer, genel olarak her insanın yaşam hakkıdır.

Öldürme suçunu işleyen kişiye, kendi hayatına son vermek gibi bir durumda, yani intihar ettiğinde, intihara yönlendiren bir kişi varsa, bu durum intihara yönlendirme suçunu oluşturur ve kasten adam öldürme suçuyla aynı ceza uygulanmaz. Bunun yerine intihara yönlendirme suçu ile ilgili cezai yaptırımlar uygulanır.

Öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nda serbest hareketli bir suç olarak tanımlandığından, hem icrai hem de ihmali bir hareketle işlenebilir. Kanun, icrai hareketin şekli konusunda herhangi bir kısıtlama getirmediğinden, herhangi bir araç veya yöntem kullanarak veya silahla bir kişinin hayatına son vermek, kasten adam öldürme suçunu oluşturur.

Silahla işlenen öldürme suçu, suçun temel şeklinin cezası olan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Silahın kullanıldığı veya kullanılmadığı durumda, suçun temel cezası aynıdır. Silah, Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-f maddesinde belirtildiği gibi geniş bir kavramdır ve sadece geleneksel silahları değil, elverişli bir şekilde kullanıldığında tehlike yaratabilecek herhangi bir aracı da kapsar. Bu nedenle, silahla veya silahsız bir şekilde işlenen öldürme suçu aynı cezai yaptırımlara tabidir.

Öldürme Suçuna Teşebbüs ve İştirak

Türk Ceza Kanunu’na göre, öldürme suçuna teşebbüs mümkündür. Bir kişi, öldürme suçunu kasten işlemeye yönelik elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlamış, ancak elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamamışsa, kasten öldürmeye teşebbüs söz konusu olur. Teşebbüste, failin kastının bulunması ve gerçekleştirilen hareketin elverişli olması gerekmektedir. Ancak failin elinde olmayan nedenlerle suçun tamamlanmaması şarttır.

Öldürme suçuyla ilgili olarak iştirak ise, birden fazla kişinin aralarında anlaşma yaparak öldürme suçunun işlenmesine katkıda bulunması durumunda ortaya çıkar. İştirak, faillik ve şeriklik statülerinin birleşmesiyle oluşur. Fail, kanunda tanımlanan öldürme suçunu gerçekleştirirken, şerikler (azmettiren ve yardım eden), suçun gerçekleştirilmesinde faillik rolleri olmamasına rağmen suç ortakları olarak kabul edilir ve bu nedenle suçtan sorumlu tutulabilirler. İştirak halinde işlenen suçlar olarak adlandırılan bu suçlar, kanunen tek başına işlenebilen suçların birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda ortaya çıkar.

Ceza hukukunda, azmettiren ve yardım edenin suçtan sorumlu tutulabilmesi failin icra ettiği fiile bağlıdır. Yani, azmettiren veya yardım eden kişilerin suçtan sorumlu tutulabilmesi, failin gerçekleştirdiği suçun işlenmesindeki rol ve katkılarına dayanır. Bu bağlılık kuralı Türk Ceza Kanunu’nun 40. maddesinde açıklanmıştır.

Sonuç

Özetlemek gerekirse, öldürme suçu, bir kişinin kasten bir başkasının hayatına son vermesiyle işlenen ciddi bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’na göre, bu suçun temel şekli müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Suç, insan hayatına karşı işlenebilen serbest hareketli bir suç olup, herhangi bir araç veya yöntem kullanılarak veya silahla işlenebilir. Silahla işlenen öldürme suçu, suçun temel şeklinin cezası ile aynıdır.

Davalarınızda uzman bir avukattan yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan Ceza Avukatı | Ankara Ceza Avukat


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

öldürme suçu ve cezası

0 312 268 34 34