0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, bireylerin özgürlüklerini hukuka aykırı olarak kısıtlayan bir suç türüdür. Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenen bu suç, belirli şartlar altında cezai yaptırımlara tabi tutulmaktadır.

TCK Madde 109 – Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;

a) Silahla,

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Üstsoy, altsoy veya eşe ya da boşandığı eşe karşı,

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

İlgili kanun maddesine göre, bir kişinin hukuka aykırı olarak bir yere gitmesi veya bir yerde kalmaya zorlaması durumunda, suç işleyen kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer suç, cebir, tehdit veya hile kullanılarak işlenmişse, ceza iki yıldan yedi yıla kadar çıkar.

Suçta Cezayı Ağırlaştırıcı Sebepler Nelerdir?

Bu suçun bazı ağırlaştırıcı koşulları bulunmaktadır. Örneğin, suç silahla işlenmişse, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmişse, kamu görevi nedeniyle işlenmişse veya kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunda işlenmişse, ceza miktarı bir kat artırılır. Ayrıca, eşe, boşandığı eşe, çocuğa veya savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlendiğinde de ceza artırılır.

Bu suçun mağdura önemli bir ekonomik kayıp yaşatması durumunda ise bin güne kadar adli para cezası verilebilir. Ayrıca, suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde ceza miktarı yarı oranında artırılır. Suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun gerçekleşmesi durumunda ise ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Etkin Pişmanlık Cezayı İndirir Mi?

Etkin pişmanlık durumunda ise suçu işleyen kişi, mağdura zarar vermeden onu güvenli bir yerde serbest bırakırsa cezanın üçte ikisi kadar indirim alır. Tüzel kişiler ise tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediklerinde, kendilerine özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

Bu kanun maddesi, bireylerin hürriyetlerinin korunması ve suçların önlenmesi amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Kanunun etkin bir şekilde uygulanması ve hukuk sistemine başvurmanın teşvik edilmesi, toplumun güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Davalarınızda uzman ceza avukatından yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan Ceza Avukatı | Ankara Ceza Hukuku


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten yaralama suçu, kişinin vücuduna acı verme veya sağlığına zarar verme eylemini içeren bir suçtur. Bu yazıda, kasten yaralama suçunun tanımı, unsurları ve cezası hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

Kasten yaralama suçu, fiziksel olarak kanama veya ağrı şeklinde olmak zorunda olmayan bir yara açma eylemini kapsar. Bu suç, kişinin bedensel bütünlüğüne zarar vermenin yanı sıra ruhsal yapıya da zarar verebilir. Bu nedenle, yaralama eylemi geniş bir şekilde anlaşılmalıdır.

Kasten Yaralama Suçunun Unsurları

Suçun unsurları arasında maddi unsurlar, manevi unsurlar ve hukuka aykırılık yer alır. Maddi unsurlar, fail, mağdur, eylem, konu, sonuç ve nitelikli hallerdir. Manevi unsurlar arasında ise kast bulunur. Kasten yaralama suçu için hukuka aykırılık unsuru da gereklidir.

Bu suçun faili ve mağduru özgü nitelik taşımaz, herkes tarafından işlenebilir. Ancak, bazı durumlarda kamu görevlisiyle ilgili özel hükümler bulunur. Suçun hareket unsuru serbest hareketli ve seçimlik hareketli bir niteliğe sahiptir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralama suçunun cezası, işlenme şekline, tarafların ilişkisine ve sonuçlara bağlı olarak değişebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasına göre, suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek durumlarda ise ceza dört aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası şeklinde belirlenir.

Nitelikli hallerde, suçun işlenmesi sırasında silah kullanılması veya akraba ilişkisi gibi durumlar söz konusu olduğunda ceza miktarı artırılır.

Kasten Yaralama Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Kasten yaralama suçunda şikâyet, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek durumların varlığına bağlıdır. Şikâyet süresi altı aydır ve bu süre içinde mağdur şikâyetçi olmazsa şikâyet hakkını kaybeder. Ancak, soruşturma aşamasında mağdur şikâyetini geri alırsa, soruşturma düşme kararıyla sonuçlanır.

Kasten yaralama suçunun şikâyete bağlı olmayan hallerinde ise Cumhuriyet Savcılığı, sekiz yıllık dava zamanaşımı süresi içinde soruşturma başlatmalıdır. Bu süre, suçun işlendiği anda başlar ve geçerlidir.

Kasten yaralama suçuyla ilgili olarak ceza yargılaması sürecinde dikkate alınması gereken diğer hususlar da bulunmaktadır. Bu suçun kanıtlanması için delillerin titizlikle incelenmesi ve mağdurun ifadesinin alınması önemlidir. Ayrıca, ceza miktarının belirlenmesinde suçun işlenme şekli, kast düzeyi ve mağdurun durumu da göz önünde bulundurulur.

Sonuç

Sonuç olarak, kasten yaralama suçu, bir kişinin vücuduna acı verme veya sağlığını bozma eylemini içeren ciddi bir suçtur. Suçun cezası, suçun unsurlarına, işlenme şekline ve sonuçlarına bağlı olarak değişebilir. Yasalarımızda belirlenen çerçevede adaletin sağlanması ve toplumun güvenliği için bu suçla ilgili yasalara ve prosedürlere uygun şekilde hareket edilmelidir.

Davalarınızda uzman bir avukattan yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan Ceza Avukatı | Ankara Ceza Avukat


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

kasten yaralama suçu ve cezası

0 312 268 34 34