0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

Ceza Davası Tazminat Talebi

Ceza Davası Tazminat Talebi

Ceza davası tazminat talebi, hukuki bir süreçtir. Ceza davası sonucunda ortaya çıkan zararın giderilmesi amacıyla açılan tazminat davasını ifade eder. Bu dava kapsamında, maddi veya manevi tazminat talep edilebilir.

Hangi Durumlarda Tazminat Talep Edilebilir?

Ceza davası sonrası tazminat talebinde bulunabilmek için, işlenen suçun ceza hukukunun kapsamına girmesi gerekmektedir. Ayrıca, işlenen suç neticesinde maddi veya manevi bir zararın ortaya çıkması da gereklidir. Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda başkasına zarar veren kişinin bu zararı gidermekle yükümlü olduğunu belirtmektedir. Bu hüküm doğrultusunda, ceza davası sonrası tazminat talebi ortaya çıkmaktadır.

Bu durumda, bazı durumlarda hukuka aykırı olan haksız fiilin, hem ceza hukuku hem de özel hukuk kapsamında sonuçları doğabilir. Örneğin, bir haksız fiil ceza hukuku açısından suç teşkil ederken, özel hukuk açısından kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilebilir. Yaralama, öldürme, hakaret gibi suçlar, hem suç hem de haksız fiil olarak kabul edilir. Bununla birlikte, her haksız fiil suç teşkil etmeyebileceği gibi, her suç da haksız fiil anlamına gelmeyebilir. Dolayısıyla, bir haksız fiil durumunda, haksız fiilin hem hukuka aykırı hem de suç teşkil etmesi halinde, kişi ceza davası açmanın yanı sıra tazminat davası da açabilir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesi, hukuka aykırı fiillerde tazminat taleplerinin zamanaşımına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bu maddeye göre, hem suç teşkil eden hem de özel hukukta haksız fiil olarak kabul edilen hukuka aykırı fiillerin zamanaşımı süreleri, haksız fiile özgü zamanaşımı süreleri geçmiş olsa dahi tazminat davası açılabilmesini kabul etmektedir.

Ceza Tazminat Davalarında Zamanaşımı

TBK’nın 72. maddesinin ikinci cümlesi, bu durumu açıklamaktadır. Tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Yani, haksız fiilden kaynaklanan bir tazminat talebi, ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı süresi öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı süresi uygulanır. Bu hüküm, ceza hukuku ile medeni hukuk arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.

Özetlemek gerekirse, TBK madde 72’ye göre, hem suç teşkil eden hem de özel hukukta haksız fiil olan hukuka aykırı fiillerin zamanaşımı süreleri geçmiş olsa dahi, tazminat davası açılabilmesi durumunda ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı süresi uygulanır. Bu şekilde, mağdurun haklarının korunması ve zararının giderilmesi amaçlanmaktadır.

“Ceza davası tazminat talebi” kavramı, mağdurun haklarını korumak ve zararının giderilmesini sağlamak için başvurulan bir hukuki yol olarak önemli bir rol oynamaktadır.

Davalarınızda uzman bir avukattan yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan (0312 268 34 34) bize ulaşabilirsiniz. | Sincan Tazminat Avukatı | Ankara Ceza Avukat


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

ceza davası tazminat talebi

0 312 268 34 34