0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

İş Hukuku – Ankara İş Avukatı

İş Hukuku – Ankara İş Avukatı

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkinin düzenlendiği hukuk dalıdır. İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. | İş Hukuku – Ankara İş Avukatı – İşçi Avukatı

Bu iş ilişkisi neticesi uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmekte, taraflar hak kaybı yaşayabilmektedir. Tarafların bu ihtilafların hiç ortaya çıkmamasında yahut ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde alanında uzman bir avukattan hukuki destek alması en sağlıklı yoldur.

Ankara İş Avukatının Rolü

Ankara’da iş avukatları, işverenler ve çalışanlar arasında doğan hukuki ihtilaflarla ilgilenen ve iş hukuku konularında uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir. İş avukatlarının temel amacı, müvekkillerinin haklarını korumak, yasal süreçlerde rehberlik etmek ve hukuki sorunlara profesyonel çözümler sunmaktır. İş avukatları, iş hukuku alanındaki güncel yasaları ve yönetmelikleri takip eder ve müvekkillerini bu konuda bilgilendirir.

İş Avukatı Ne Yapar?

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarına ilişkin davaların yürütülmesi
 • İşe iade davası
 • İş sözleşmesinin mevzuat ışığında feshi
 • İş kazalarına ve meslek hastalığına ilişkin maddi, manevi tazminat davaları
 • Emekliliğe ilişkin davalar
 • İş sağlığı ve güvenliği hususunda hukuki danışmanlık gibi İş Hukukunu alakadar eden hususlarda işçilerin ve işverenlerin temsilini yapmakta ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ankara İş Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler

 1. Hukuki Danışmanlık: Ankara iş avukatları, işverenlere ve çalışanlara iş hukukuyla ilgili hukuki danışmanlık sağlar. İşverenlere, işe alım süreci, sözleşmelerin hazırlanması, çalışma saatleri, ücretlendirme politikaları, işyeri kuralları ve işçi ilişkileri konularında rehberlik eder. Çalışanlara ise haklarını ve yükümlülüklerini anlatır, sözleşme değerlendirmeleri yapar ve işyerinde yaşanan haksız uygulamalarla ilgili destek sağlar.

 2. Uyuşmazlık Çözümü: İş ilişkileri sırasında, işverenler ve çalışanlar arasında çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ankara iş avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve çıkarlarını savunmak için uyuşmazlık çözümünde yardımcı olur. Arabuluculuk ve müzakereler yoluyla anlaşma sağlamaya çalışır veya gerektiğinde dava sürecinde müvekkillerini temsil eder.
 3. İş Sözleşmeleri: İş sözleşmeleri, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturur. Ankara iş avukatları, iş sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve müzakerelerinde yardımcı olur. Sözleşme şartlarının adil ve yasal olarak koruma altına alınmasını sağlar ve müvekkillerinin haklarını temsil eder.
 4. İşe İade Davaları: İşten çıkarmalar veya işe iade talepleri gibi durumlarda, Ankara iş avukatları, müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlar ve işe iade davalarında temsil eder. İşverenlerin ve çalışanların haklarının korunması ve hukuki sürecin doğru bir şekilde takip edilmesi için gerekli adımları atar.

Alsa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak İş Hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takibi işlerinizi yürütmekteyiz. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki avukatlık ofisimize gelerek veya telefon numaranızdan bize ulaşabilirsiniz.


ALSA Hukuk ve Danışmanlık | 0 312 268 34 34

İş Hukuku - Ankara İş Avukatı
İş Hukuku – Ankara İş Avukatı

 

0 312 268 34 34