0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

Miras Hukuku

Miras hukuku bir gerçek kişinin ölümünün ardından maddi bir değeri olan tüm hak ve borçlarının diğer bir deyişle terekesinin kimlere, nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kuralları bütünüdür.

Yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyet, mirasçı atama, belirli mal bırakma, şart, mükellefiyet, ikame, miras sözleşmesi, saklı pay, mirasçılık ehliyeti, mirasın açılması, mirasın reddi gibi hususlar miras hukukunda düzenlenmektedir.

Mirasçıların miras payları ve saklı paylarının ihlal edilmesi nedeniyle açılacak olan tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali, muvazaalı işlem nedeniyle tapu iptal tescil davaları, mirasın reddi, mal paylaşımı ve ortaklığın giderilmesi davaları ile veraset belgesi çıkarma işlemlerinde hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktayız.

Alsa Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak miras hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takibi işlerinizi yürütmekteyiz. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki avukatlık ofisimize gelerek veya telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.


ALSA Hukuk ve Danışmanlık | 0 312 268 34 34

0 312 268 34 34