0 312 268 34 34
info@alsahukuk.com
·
Pazartesi - Cuma 09:30-18:00
İletişim Formu

Avukatın Savunma Dokunulmazlığı

Avukatın Savunma Dokunulmazlığı

TCK madde 128’de belirtilen İddia ve savunma dokunulmazlığı başlıklı kanun maddesinde;

“Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.” denilmektedir.

            Aynı zamanda T.C Anayasası’nın  “Hak arama hürriyeti” başlığı altında 36. Maddesinde;

            “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” derken savunma hakkını iddia ile birlikte hak arama özgürlüğü içerisinde değerlendirmiştir.

Avukat, temsil ettiği tarafın çıkarların, öteki tarafın bundan doğabilecek zararlarını düşünmeden sert ve hatta merhametsiz bir biçimde savunmak durumundadır (A. Egger-İsviçre Medeni Kanunu Şerhi – I.Cilt- Giriş ve kişinin Hukuku – Ankara -1947-Volf Çernis çevirisi Sayfa 299, N. 61/c) (M.R. Karahasan-Tazminat Davaları – İstanbul 1970-sayfa 559) nisimİ.Franko -Şeref ve Haysiyete Tecavüzden doğan manevi zararın tazmini -Ankara 1973-Sayfa 110 vd.)

Savunma Dokunulmazlığının Sınırı Nedir?

Ancak, savunma dokunulmazlığının da bir sınırı mevcuttur ve bu sınır, Egger’in de açıkça belirttiği gibi (age-299) haklı yararları korumanın çizdiği sınır ile sınırlıdır. Diğer bir deyimle dava ile korunan çıkarın haklı gösterdiğinden öteye gitmeyen, bir taşkınlık teşkil etmeyen, hakkın korunması için gerekli bulunan ve yersiz biçimde saldırgan olmayan, objektif bir üslupla yapılan savunma, hukuka aykırı değildir. Buna karşılık, avukatın, temsil ettiği tarafın çıkarlarının korunmasının gerektirdiği ölçüyü ve objektif bir tartışma sınırını aşan, yersiz ve icapsız olarak karşı tarafın kişiliğini hedef tutan, onu küçük düşürmeye ve dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye yönelik saldırılar hukuka aykırıdır ve avukatın sorumluluğunu gerektirir.

Savunma dokunulmazlığı ancak leh ve aleyhlerinde hüküm verilebilecek olan taraf ve vekilleri için geçerlidir. Bunlar dışında kalan kimselere yönelik hareket ve sövme fiilleri bu hükümden yararlanamaz.

Son olarak vurgulanması gerek bir husus da ceza davalarında müdafilerin söz ve yazılarından dolayı hükmedilecek tazminattan müdafinin sorumlu olacağıdır.


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? – Boşanma Avukatı

Eşlerden birinin evlilik birliğini sona erdirme amacı ile ilgili mahkemede açılan davalara boşanma davası denir. Boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası nerede açılır, boşanma davası açarken nelere dikkat edilmelidir, boşanma davası nasıl sonuçlanır gibi birçok husus merak edilen hususlar arasındadır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi olmayan yargı çevrelerinde ise asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatı ile bu davaları yürütmektedirler.

Yetkili mahkeme ise ya tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yerde bulunan mahkeme ya davacının yerleşim yerinde bulunan mahkeme ya da davalının yerleşim yerinde bulunan mahkemedir. Dava bu üç yetkili yerden herhangi birinde açılabilir.  Örneğin son ikamet adresi Eryaman olan evli çiftten birinin şu anki yerleşim yeri Polatlı diğerininki Çankaya olduğu varsayımında dava Ankara Batı Adliyesinde, Polatlı Adliyesinde ve Ankara Adliyesinde açılabilmektedir. | Eryaman boşanma avukatı. Sincan boşanma avukatı.

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanmada taraflar her hususta aralarında hiçbir uyuşmazlık olmaksızın anlaşmalıdırlar. Bu hususlara örnek olarak velayet, nafaka, edinilen mallar gösterilebilir.

Taraflar arasında anlaşma durumu yok ise çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma ise anlaşmalı boşanmaya nazaran daha uzun süren ve meşakkatli bir süreçtir. Dilekçe aşamaları göz önüne alındığında ön inceleme duruşması ancak 3-4 ay sonra yapılabilmektedir. Delil ve tanık sunulması bu hususların irdelenmesi, üst yargı yollarına başvurulması derken bu süreç 4-5 yılı bulabilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarla boşanma davası ne kadar sürer sorusu da cevabını bulmaktadır.

En Hızlı Nasıl Boşanırım?

Anlaşmalı boşanma, en kısa sürecek boşanma sürecidir. Mahkemenin iş yoğunluğuna göre ortalama 1 ay ile 3 ay arasında boşanma gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla en hızlı, anlaşmalı boşanma yoluyla evlilik birliği sona erdirilebilir.

Boşanma Dava Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası açacak taraf belli harç ve giderleri ödemekle mükelleftir. Bu harç ve giderler 2022 yılı için ortalama 700-800 TL civarındadır. Bunun haricinde işin avukatla takibi halinde avukata ödenecek akdi vekalet ücreti bu ücretin dışındadır.

Boşanma Davasında Nafaka

Taraflar boşanma davası ile birlikte nafaka talebinde bulunabilirler. İstenebilecek nafakalar tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasıdır. TMK 169. madde gereği “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” hükmüyle tedbir nafakasına ilişkin hakim tarafından resen incelenme yükümlülüğü getirilmiştir.

Müşterek çocuklar açısından iştirak nafakası boşanma davasında mevzubahis olacaktır. Müşterek çocuklara ilişkin yapılacak nafaka ödemesine iştirak nafakası adı verilmektedir.

Eryaman Boşanma Avukatı – Sincan Boşanma Avukatı

Davalarınızda uzman bir avukattan yardım almak hukuki açıdan sizi koruyacaktır. Detaylı bilgi için Ankara/Sincan’daki Avukatlık Ofisimizi ziyaret edebilir ya da telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. | Ankara Boşanma Avukatı

Aşağıdaki formdan bizimle iletişim sağlayabilirsiniz:


Bu sitede yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazılardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sitemizdeki makale ve yazıların kopyalanarak, kaynak gösterilmeden, izinsiz bir şekilde başka yerlerde yayınlanması halinde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

değer kaybı, boşanma davası

0 312 268 34 34